10 fotografías icónicas

Neste artigo faremos unha recompilación dalgunhas das fotos que tiveron moita repercusión nos seus días e hoxe en día convertéronse en iconas. Son fotos especiais por diferentes razóns,  algunhas polo momento histórico no que foron feitas, outras polo impacto que produciron na sociedade da época.  Moitas de estas fotos son importantes porque supuxeron cambios no…