Canta xente me copiou o apelido?

Apelido.- (do latín appelitu) m.1. Nome de familia co que se distinguen as persoas. 2.fig. Nome particular dado a varias cousas. Estudar os apelidos sempre me pareceu interesante, pois non deixa de ser unha forma de indagar no teu pasado familiar; dito dunha forma máis solemne (moi acorde nestes tempos), trátase de explorar a túa dinastía,…