Unha conxectura que vale un millón: A conxectura de Beal

En matemáticas unha conxectura  é  unha afirmación que se cree certa, pero que aínda non foi probada. Conxectura de Beal foi proposta por Andrew Beal en 1993, ocorréuselle cando estudaba xeneralizacións do teorema de Fermat. Esta conxectura di que se existe algunha combinación dos enteiros positivos A, B, C e x, y, z onde x,…