Como crear unha ciencia: As matemáticas

Xogaches algunha vez ao parchís?  Ao xadrez? A un deporte? Pois construír unha ciencia como son as matemáticas non é moito máis difícil ca inventarse un xogo deste estilo. En efecto, neste tipo de xogos, pártense dunhas regras básicas, como pode ser no caso do xadrez a de mover as pezas dun determinado xeito ou…