A velocidade da luz

Ata non hai moito, críase que a luz tiña velocidade infinita, intentárase medir de moitas formas e sempre se concluía en que chegaba instantaneamente aos sitios. Co paso dos séculos, os sistemas de medición foron avanzando e coa chegada do século XX, chegou tamén Einstein. Non só se mediu a velocidade desta, senón que coa coñecida…

“Congresos Solvay”

O século XX foi unha época de innumerables avances en todos os ámbitos, dende políticos e sociais, ata tecnolóxicos e científicos. Destes últimos imos falar, pois foi a principios do século XX cando se produciu o primeiro Congreso Solvay. Grazas ao mecenado do químico belga Ernest Solvay, en 1911 os científicos máis notables da época…