A sucesión de Fibonacci

A sucesión de Fibonacci é un dos exemplos cos que a beleza das matemáticas queda plasmada claramente. Seguramente xa coñecida por moitos de vós, esta sucesión infinita de números creada co sinxelo algoritmo de unha vez fixados os números iniciais (0 e 1), irase construíndo sumando os dous números anteriores formando a seguinte cadea: 0,…