Noticia devastadora

Imos presentar neste artigo unha noticia que nos afecta directamente, é por iso que queremos comentala no blog. Non é do noso agrado pero ao parecer recentes estudos afirman que o galego non é unha lingua axeitada para escribir artigos científicos. O grupo de análise que fixo o estudo presentou todos aqueles motivos polos cales…