O líquido máis caro do mundo

Cando pensamos nun líquido caro o primeiro que se nos ven á cabeza é un luxoso perfume, un viño moi antigo, se cadra algún champaña de resoado nome… pero nada máis lonxe da realidade. De feito, a diferenza destes líquidos que acabamos de nomear, o consolidado como líquido máis caro do mundo é moito máis…