A orixe dos topónimos galegos (II): Lugo.

Seguimos pois, a nosa viaxe polas cidades galegas explicando o porque dos seus nomes. Viaxando cara o norte atopámonos coa seguinte capital de provincia: Lugo. Malia existiren outras teorías alternativas que explican o porque do seu nome, a mais coñecida pola xente é a que afirma que Lugo provén do étimo latino Lucus -“bosque sagrado”-,…