Como crear unha ciencia: As matemáticas

Xogaches algunha vez ao parchís?  Ao xadrez? A un deporte? Pois construír unha ciencia como son as matemáticas non é moito máis difícil ca inventarse un xogo deste estilo. En efecto, neste tipo de xogos, pártense dunhas regras básicas, como pode ser no caso do xadrez a de mover as pezas dun determinado xeito ou…

O “Chuck Norris” dos números

Se a alguén lle preguntan cal é o mellor número de todos probablemente moitos se decanten por números como π, ϕ ou e. A verdade é que estes números son moi curiosos, pero se tivésemos a ocasión de falar con Sheldon Cooper el diríavos que estades nun erro. Os que sigades a serie da CBS…

Unha conxectura que vale un millón: A conxectura de Beal

En matemáticas unha conxectura  é  unha afirmación que se cree certa, pero que aínda non foi probada. Conxectura de Beal foi proposta por Andrew Beal en 1993, ocorréuselle cando estudaba xeneralizacións do teorema de Fermat. Esta conxectura di que se existe algunha combinación dos enteiros positivos A, B, C e x, y, z onde x,…