Cal é o tamaño dun microprocesador ?

O avance da tecnoloxía sempre é abraiante, tanto que ás veces podemos perder a noción da complexidade das ferramentas que estamos a usar no día a día. Un exemplo disto son os microprocesadores. Os microprocesadores os circuítos integrados centrais e máis complexos dun sistema informático, onde como o seu propio nome indica se procesa toda…