O eco do Big Bang

É plenamente aceptado entre os expertos que a orixe do noso Universo está na chamada Gran Explosión ou Big Bang. Tras esta explosión o Universo comezaría a expandirse, o que provocou que a temperatura baixara drasticamente ata os 2,9 K actuais (uns -270 ºC). Isto leva consigo un aumento na lonxitude de onda nas radiacións…