O sitema de D’Hondt

Aproveitando que as eleccións ao parlamento galego se celebraron hai pouco máis dunha semana, trataremos explicar o curioso sistema que se utiliza para repartir os deputados do parlamento. Dito sistema non se corresponde con algún dos sistemas que se nos puideran ocorrer a nós sós intuitivamente, senón que segue unhas curiosas regras co principal fin…