A pirámide olfactiva

Moitas veces cando nos gusta o perfume de alguén o que facemos é preguntarlle o nome de dita fragrancia para logo tentar conseguilo nós. Unha vez na tenda buscamos a marca do perfume e botamos un pouco na man para volver a ulir o agradable arume que recordábamos, mais, para a nosa sorpresa o olor…