Tórcense! “A Lei de Snell”

Empecemos o artigo cunha experiencia do máis simple. Introduzamos nun vaso cheo de auga un lapis de xeito que quede medio fora medio dentro do líquido. Observemos dende arriba a estampa, que acontece? Pode que este fenómeno sexa xa coñecido por moitos de vós. O lapis, dende o noso punto de vista parece torcido, pero…