A que velocidade se move a Terra?

Estes son asuntos que moitas veces pasan desapercibidos e cando nos paramos a pensar un pouco quedamos bastante sorprendidos. Para empezar temos que ter en conta como definimos velocidade, esta pódese definir como unha forma de cuantificar a variación por unidade de tempo da posición dun obxecto respecto a un sistema de referencia. Este último…

10 razóns para crer que a Terra é redonda.

Son cousas que hoxe en día a maioría damos por feitas pero seguramente hai por aí algún despistado que siga pensando que a Terra é plana. Para estes e mais os que teñan algunha duda deste feito os rapaces de MinutePhysics tráennos un curioso video (no que o equipo de Erdati colaborou na tradución dos subtítulos…