Os límites da natureza: A velocidade terminal

Imaxinemos que tiramos un obxecto dende unha gran altura e cae ó baleiro, posto que a Terra ten gravidade, o noso obxecto acelérase. Ata aquí todo entra dentro da nosa intuición; a pregunta agora é, se tirásemos un obxecto dende a suficiente altura, poderíase acadar calquera velocidade? Atopámonos dúas respostas posibles: Por un lado, se…